In Hamburg wordt een hotel herontwikkeld midden Hamburg. op een zeer gewilde locatie aan de vismarkt in Hamburg. Voor de herontwikkkeling zijn investeerders nodig.